Regulamin sklepu

PRZECZYTAJ UWAŻNIE REGULAMIN I ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY DORES.PL ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ STRONY.

Wszyscy użytkownicy strony akceptują regulamin i zasady użytkowania strony oraz inne prawa wynikające z ustaw w polskim prawie odnoszących się do sprzedaży internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, niestety nie możesz używać strony dores.pl.

WSTĘP

Ta strona zarządzana jest przez “DORES” S.C. Dorota Dobosiewicz Zbigniew Dobosiewicz. Zwroty “my”, “nas”, “nasze” i “naszej” odnoszą się do “DORES” S.C. Dorota Dobosiewicz Zbigniew Dobosiewicz z siedzibą przy ul. Topolowej 4/U2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, numer NIP: 8222351098, REGON: 362706403. “DORES” S.C. Dorota Dobosiewicz Zbigniew Dobosiewicz dostarcza produkty prezentowane na tej stronie jak również treść, narzędzia i usługi dostępne na stronie dla Ciebie – użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania regulaminu i uwag zawartych w regulaminie.

Poprzez odwiedzanie naszej strony i/lub zakupu jakiegokolwiek produktu od nas, korzystasz z naszych usług i zgadasz się na warunki zawarte w regulaminie sklepu, łącznie z dodatkowymi warunkami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie i/lub w dostępnych odnośnikach. Regulamin i jego warunki odnoszą się do wszystkich użytkowników strony dores.pl, uwzględniając także: przeglądających, dostawców, klientów, kupujących i/lub zarządzających tą stroną.

Prosimy, przeczytaj uważnie ten regulamin zanim zaczniesz używać naszej strony. Poprzez używanie naszej strony lub jakiejkolwiek części naszej strony, akceptujesz postanowienia tego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami korzystania z naszego serwisu zawartymi w regulaminie, nie możesz używać naszej strony ani żadnych jej elementów, oraz nie możesz skorzystać z naszych usług.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia dodane do sklepu DORES zarządzanego przez nas będą również tematem regulaminu. W każdej chwili możesz wrócić do starszych wersji regulaminu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmian lub wymiany każdej części treści regulaminu poprzez wpisy o aktualizacji na naszej stronie. W obowiązku użytkownika jest sprawdzać tą stronę regularnie w celu śledzenia zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza akceptacje zaktualizowanych reguł.

§1 – WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU ON-LINE

Akceptując regulamin strony, poświadczasz, że zgodnie z prawem w Twoim miejscu zamieszkania jesteś pełnoletni lub Twoi prawni opiekuni, którzy zgodnie z prawem są pełnoletni zezwolili Ci na korzystanie z naszej strony.

Naszych produktów nie możesz używać w nielegalnych lub niedozwolonych czynach oraz nie możesz używać naszych usług niezgodnie z prawem obowiązującym w twoim miejscu zamieszkania (włączając lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

Naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług dla Ciebie.

§2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług każdemu bez podania przyczyny w każdym czasie.

Dane, które podajesz na naszej stronie mogą być przesyłane bez szyfrowania (nie wliczając w to płatności kartami kredytowymi) wliczając w to dane transferowane pomiędzy sieciami. Płatności kartami kredytowymi i płatności online zawsze są szyfrowane.

Zaświadczasz, że nie będziesz reprodukował, kopiował, sprzedawał i wykorzystywał w sposób nielegalny jakichkolwiek naszych produktów, bez pisemnej zgody od nas.

Warunki ogólne zawarte w tym rozdziale stanowią jedynie wartość pomocniczą i w żaden sposób nie ograniczają ani nie wyłączają pozostałych warunków zawartych w tym regulaminie.

§3 – MODYFIKACJE NA STRONIE I ZMIANY CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez powiadomienia użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub modyfikacji usług przez nas świadczonych (lub części tych usług) w każdej chwili bez powiadomienia użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług.

§4 – PRODUKTY I USŁUGI

Konkretne produkty i usługi mogą być dostępne online poprzez naszą stronę internetową. Te produkty i usługi mogą posiadać ograniczone nakłady i mogą być zwrócone lub zamienione tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań aby zdjęcia produktów na naszej stronie prezentowały kolory jak najbardziej zbliżone do produktów. Nie możemy zagwarantować, że monitor twojego komputera lub urządzenia mobilnego, na którym przeglądasz naszą stronę, wyświetlają te kolory poprawnie.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, aby ograniczyć świadczenie naszych usług komukolwiek. Możemy skorzystać z tego prawa niezależnie od sytuacji. Zastrzegamy sobie również prawo do limitowania naszych wyrobów (produktów) i usług. Opisy produktów, ich atrybuty oraz ceny mogą się zmieniać w każdej chwili bez informowania o tym użytkowników i są zależne od nas. W każdej chwili możemy wycofać produkty lub usługi ze sprzedaży. Każda złożona oferta na produkt lub usługę staje się nieważna, jeśli została podjęta nielegalnie.

Nie gwarantujemy, że jakikolwiek z naszych produktów lub usług zamówionych przez Ciebie na naszej stronie spełni Twoje wymagania lub nie będzie posiadał wad ukrytych.

§5 – DANE DO PŁATNOŚCI I DANE KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez naszą stronę komukolwiek. Możemy zablokować lub anulować zamówienia konkretnego zamawiającego, każdego kto odwiedza naszą stronę z konkretnego adresu IP lub konkretne zamówienia. Te restrykcje mogą odnosić się do zamówień danego użytkownika, danej karty kredytowej i/lub zamówień posiadających konkretny adres lub adres dostawy zamawiającego. W przypadku zablokowania lub anulowania zamówienia dołożymy wszelkich starań aby poinformować kupującego o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail i/lub kontakt na adres zamawiającego lub poprzez kontakt telefoniczny z zamawiającym w jak najszybszym czasie po dokonaniu zamówienia przez zamawiającego. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania zamówień, które mogą być robione przez innych sprzedawców i/lub dystrybutorów w celu redystrybucji naszych produktów.

Potwierdzasz, że podajesz aktualne i kompletne dane adresowe i kontaktowe podczas każdych zakupów w naszym sklepie. Zgadzasz się, że w razie potrzeby, jak najszybciej, zaktualizujesz swoje dane adresowe i kontaktowe w swoim koncie, tak abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie kompletnie.

Przeczytaj również więcej szczegółów o naszej polityce zwrotów.

§6 – NARZĘDZIA DODATKOWE

Możemy dostarczyć Ci dostęp do usług firm trzecich, nad którymi nie mamy kontroli.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie “takimi, jakie są” bez żadnych gwarancji, oświadczeń i bez żadnego wsparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie tego typu narzędzi dodatkowych firm trzecich.

Każde użycie narzędzi firm trzecich wykonujesz na własną odpowiedzialność i zaświadczasz, że zapoznałeś się z warunkami z korzystania z tych narzędzi, które to warunki są dostępne na stronach firm trzecich dostarczających te usługi.

Możemy również w przyszłości oferować lub używać innych, nowych usług lub elementów innych firm trzecich na naszej stronie. Nowe usługi lub elementy firm trzecich powinny być również uwzględnione w niniejszym regulaminie.

§7 – NARZĘDZIA I/LUB USŁUGI FIRM TRZECICH NA NASZEJ STRONIE

Niektóre elementy naszej strony takie jak płatności on-line mogą zawierać treść lub być obsługiwane przez firmę zewnętrzną.

Odnośniki do usług firm trzecich mogą przenosić użytkownika na stronę firmy trzeciej, która nie jest z nami związana. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania i usługi świadczone na stronie dostawcy zewnętrznego.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody, również te materialne, na które może narazić Was firma trzecia zarządzająca usługami i narzędziami do których odsyłamy w ramach naszej strony. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami świadczenia usług firm trzecich i ich polityką prywatności zanim skorzystasz ze świadczonych przez nie usług. Sugestie, pytania oraz reklamacje na temat działania usług i narzędzi firm trzecich, powinny być kierowane bezpośrednio do zarządców tych usług, czyli firm trzecich.

Na naszej stronie wykorzystujemy usługi i narzędzia firm trzecich. Płatności on-line obsługiwane są przez firmę zewnętrzną Przelewy24.pl oraz PayPal.

§8 – RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW, KOMENTARZE I INNE WYRAŻANIE ZDANIA

Jeśli dokonasz recenzji lub dodasz komentarz na naszej stronie i/lub na stronie produktu w trybie on-line, lub poprzez e-mai, godzisz się na to, że w każdej chwili, bez żadnych skutków, możemy go edytować, kopiować, publikować na stronie i/lub w mediach społecznościowych oraz tłumaczyć. Nie jesteśmy zobowiązani (A) zachowywać poufności komentarzy i recenzji, (B) dokonywać płatności za komentarze i recenzje, (C) odpowiadać na recenzje i komentarze.

Możemy edytować lub usuwać komentarze i recenzje, które według naszego mniemania naruszają prawo, są obraźliwe, obsceniczne, nie na temat, zawierają elementy nienawiści lub są niezgodne z regulaminem.

Zapewniasz, że Twoje komentarze i recenzje nie będą łamały prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym osoby prawnej), praw autorskich, prawa handlowego, prywatności, danych osobowych innych osób (w tym osób prawnych). Zaświadczasz również, że twoje recenzje i komentarze nie będą obraźliwe, nie będą zawierały przekleństw i będą zgodne z prawem. Nie możesz używać fałszywych adresów e-mail, podawać się za osobę, którą nie jesteś lub obrażać lub pomawiać nas lub innej trzeciej osoby (w tym osoby prawnej) w swoich recenzjach i komentarzach. Jesteś odpowiedzialny za swoje recenzje i komentarze. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje recenzje i komentarze oraz inne recenzje i komentarze pojawiające się na naszej stronie.

§9 – INFORMACJE PERSONALNE

Twoje zamówienia oraz dane personalne są przetrzymywane przez nasz system zgodnie z nasza Polityką Prywatności.

§10 – BŁĘDY I NIEŚCISŁOŚCI

Może zdarzyć się, że w informacjach na naszej stronie pojawią się błędy i/lub nieścisłości, które tyczyć się mogą zarówno treści na stronie jak i opisów, cen, atrybutów, wysyłki, dostępności i czasu dostawy i/lub produkcji produktów. Zastrzegamy sobie do nich prawo i zmiany oraz aktualizacji tych błędów oraz anulowania zamówień, które w wyniku tych błędów zostały zawarte na nieodpowiednich warunkach, w każdym momencie bez uprzedniej informacji (dotyczy to również złożonych zamówień).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, poprawienia lub wyjaśnienia informacji, które są podane błędnie.

§11 – NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

Poza innymi zakazami określonymi w tym regulaminie, zabronione jest używanie naszego serwisu: (a) w celu złamania prawa; (b) w celu nakłonienia osoby trzeciej do złamania prawa; (c) aby naruszyć prawo własności intelektualnej lub prawo własności intelektualnej osoby trzeciej; (d) aby nękać, nadużyć, zniewagi, zniesławienia, oszczerstwa, prześladowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (e) aby poświadczać nieprawdę lub wprowadzać w błąd; (f) aby zbierać lub śledzić dane personalne innych; (g) aby wykonywać cele nieprzyzwoite i niemoralne; lub (h) aby ingerować lub obchodzić zabezpieczenia serwisu lub związanych z nimi stron internetowych i innych stron internetowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług osobie lub osobom za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

§12 – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że używanie naszego serwisu będzie ciągłe, bezpieczne i wolne od błędów.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia strony na czas zmian lub aktualizacji. Okresy, w których serwis nie będzie dostępny nie muszą być wcześniej określane i mogą nastąpić w każdej chwili.

Zaświadczasz, że używasz serwisu na własną odpowiedzialność. Serwis i produkty w nim dostępne są dostarczane do Ciebie na zasadach “takie, jakie są” oraz “tak jak są dostępne”, musisz używać ich zgodnie z postanowieniami gwarancji zawartymi w rozdziale §13 ninejszego regulaminu.

§13 – PRODUKTY

Produkty dostępne na naszej stronie wykonywane są z naturalnych materiałów, zatem możliwe są pojedyncze przypadki małej rozbieżności w rozmiarach samych bransoletek jak i jej składników. Nie wszystkie elementy srebrne posiadają znakowanie w widocznych miejscach.

Skóra naturalna używana w naszych bransoletkach może się nieznacznie rozciągać.

§14 – GWARANCJA

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z nami korzystając z adresu e-mail podanego na podstronie Kontakt, lub używając formularza kontaktowego dostępnego na podstronie Kontakt.

Czas odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące gwarancji lub reklamacji to 30 dni.

§15 – ZWROTY

Zgodnie z polskim prawem możesz zwrócić produkty zamówione przez naszą stronę w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podania przyczyny. Dokonując takiego zwrotu należy wypełnić dokument zwrotu. Zwrot zapłaty za produkt nastąpi na podane w dokumencie konto w formie przelewu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.

Możesz również zwrócić do nas produkty w ramach gwarancji po uprzednim skontaktowaniu się z nami i otrzymaniu potwierdzenia o możliwości zwrotu produktów.

W celu dokonania zwrotu należy wysłać sumiennie zapakowane produkty na adres:
“DORES” S.C. Dorota Dobosiewicz Zbigniew Dobosiewicz
ul. Topolowa 4/U2
05-300 Mińsk Mazowiecki

§16 – RĘKOJMIA

Reklamacja z tytułu rękojmi możliwa jest w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu.

§17 – ZAKOŃCZENIE

Warunki i zasady ze wszystkich rozdziałów regulaminu obowiązują ciągle, aż do zaprzestania usług.

Jeśli w konkretnym przypadku nie będziesz przestrzegał lub będziemy podejrzewali, że nie przestrzegasz warunków regulaminu, możemy rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

§18 – PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu podczas korzystania z serwisu nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia lub postanowień.

Niniejsze warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania publikowane przez nas na tej stronie stanowią całość oraz umowę między nami a Tobą i regulują korzystanie z naszych usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy i komunikaty ustnie lub pisemnie, między nami a Tobą (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje warunków korzystania z usługi).

Wszelkie niejednoznaczności w interpretacji niniejszych warunków regulaminu nie będą interpretowane przeciw stronie sporządzającej.

§19 – PRAWO

Niniejszy regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, w ramach których świadczymy usługi są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa Polski.

§20 – ZMIANY W REGULAMINIE

Możesz przeczytać i sprawdzić obecną wersję warunków korzystania z serwisu w każdym czasie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmian lub wymiany każdej części treści regulaminu poprzez wpisy o aktualizacji na naszej stronie. W obowiązku użytkownika jest sprawdzać tą stronę regularnie w celu śledzenia zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza akceptacje zaktualizowanych reguł.

§21 – KONTAKT

Pytania odnośnie regulaminu, czyli warunków korzystania z serwisu prosimy kierować na adres e-mail: sklep@dores.com.pl.
Dane adresowe firmy:
“DORES” S.C. Dorota Dobosiewicz Zbigniew Dobosiewicz
ul. Topolowa 4/U2
05-300 Mińsk Mazowiecki